Lâm Đan muốn quảng bá cầu lông

Cập nhật: 14:44 GMT - thứ hai, 15 tháng 8, 2011

Media Player

Tay vợt Trung Quốc vừa lần thứ tư đăng quang vô địch đơn nam thế giới, nói anh muốn môn cầu lông trở nên phổ biến hơn ở Mỹ-Âu.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tay vợt Trung Quốc vừa giành vừa lần thứ tư đăng quang vô địch đơn nam thế giới, nói anh muốn môn cầu lông rơ nên phổ biến hơn ở Mỹ và các nước Châu Âu.

Anh nói anh hy vọng sẽ đến một ngày cầu lông được đứng ngang hàng với môn quần vợt trong làng thể thao thế giới.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.