Liên Xô 20 năm sau ngày tan rã

Cập nhật: 11:49 GMT - thứ tư, 17 tháng 8, 2011

Media Player

BBC giới thiệu những nét chính về thời hậu Liên bang Xô viết nhân kỷ niệm 20 năm ngày quốc gia từng là siêu cường thế giới sụp đổ.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

BBC giới thiệu những nét chính về thời kỳ hậu Liên Xô nhân kỷ niệm 20 năm ngày quốc gia từng là siêu cường thế giới sụp đổ.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.