Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tại sao đa số những người bị bắt đều từ Vinh - Nghệ An

Một trong số 10 người hiện đang bị công an Việt Nam giam giữ đã bị buộc tội có hoạt động nhằm "lật đổ" chính quyền và tham gia vào Đảng Việt Tân, hiện bị Hà Nội coi là tổ chức khủng bố.

Chín trong số những người này đều xuất thân từ giáo phận Vinh.

BBC đã hỏi luật sư Lê Quốc Quân tại sao lại có chuyện như vậy.