PV BBC xem hầm ngầm của Gaddafi

Cập nhật: 14:27 GMT - thứ sáu, 26 tháng 8, 2011

Media Player

Phóng viên Orla Guerin vào xem khu hầm ngầm kiên cố và bí mật dưới dinh thự của Đại tá Gaddafi tại Tripoli.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Phóng viên Orla Guerin chui xuống hệ thống hầm ngầm kiên cố dài hàng km bên dưới khu dinh thự, nơi có thể là lối thoát bí mật của Đại tá Gaddafi.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.