Bão Irene làm New York ngập nước nhiều nơi

Cập nhật: 12:49 GMT - thứ hai, 29 tháng 8, 2011

Media Player

Cùng các khu vực khác phía đông nước Mỹ, New York đã bị bão Irene tàn phá nặng nề, với nhiều vùng chìm trong làn nước.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Bão Irene tràn vào New York với sức gió tới 65 dặm một giờ, làm hỏng một phần hệ thống dây dẫn điện.

Trời tối đen và mưa lớn xối xả trút xuống khiến tháng Tám trở thành tháng ướt át nhất trong lịch sử New York.

Vùng hạ Manhattan, nơi sát với khu vực tài chính Wall Street, cũng ngập chìm trong nước.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.