Người thoát chết từ tòa Tháp Đôi

Cập nhật: 14:31 GMT - thứ năm, 8 tháng 9, 2011

Media Player

.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Vào lúc 9:30 ngày 11/09/2001, phi cơ United Airlines 175 đâm vào Tháp Nam của tòa Tháo Đôi nơi Brian Clark và Stanley Praimnath đang làm việc ở tầng 84 và 81.

Brian đã giúp kéo được Stanley ra khỏi khu bị kẹt và hai người đã trở thành đôi bạn tri kỷ kể từ đó.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.