Người Palestine muốn vào LHQ

Cập nhật: 15:02 GMT - thứ sáu, 23 tháng 9, 2011

Media Player

Người Palestine quyết tâm xin gia nhập Liên Hiệp Quốc với tư cách thành viên đầy đủ dù bị Israel và Hoa Kỳ phản đối.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Chủ tịch Palestin, ông Mahmud Abbas được cho là sẽ đệ trình một lá thư tới Liên Hiệp Quốc, một việc làm có tính lịch sử, đề nghị được gia nhập Liên Hiệp Quốc như một quốc gia thành viên chính thức.

Quyết tâm thực hiện đề nghị này bất chấp phản đối mạnh mẽ của Hoa kỳ và Israel đã khiến có một loạt các nỗ lực nhằm phục hồi tiến trình hòa bình tại Trung Đông.

Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ đã nói với Chủ tịch Mahmoud Abbas của Palestin là ông sẽ dùng quyền phủ quyết đơn xin gia nhập LHQ của Palestin.

Phóng viên BBC Barbara Plett tường thuật từ New York.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.