Ngoại vi Bangkok dựng đê bao chống lũ

Cập nhật: 13:03 GMT - thứ sáu, 14 tháng 10, 2011

Media Player

Người dân Nonthaburi, cách thủ đô chừng 20km, cố gắng dùng bao cát đắp tường kè bảo vệ tài sản nhà cửa trước dòng nước dâng cao.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Cùng các khu vực ngoại vi Bangkok khác, quân đội và người dân Nonthaburi, cách thủ đô chừng 20km về phía bắc, đang cố ngăn dòng nước.

Nước lũ vẫn tiếp tục nhấn chìm nhiều vùng của Thái Lan.

Tại Nonthaburi, mọi người tìm cách bảo vệ nhà cửa, tài sản của mình bằng cách dùng bao cát kè dòng nước, nhưng cũng có nhiều trường hợp phải sơ tán đi nơi khác do nước dâng quá cao.

Đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong 20 năm qua bắt đầu từ tháng Bảy và đã làm hơn 280 người chết. Nước đã tràn vào chừng một phần ba diện tích toàn lãnh thổ Thái Lan, khiến chừng hơn hai triệu người bị ảnh hưởng.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.