Những đổi thay ở Miến Điện

Cập nhật: 14:56 GMT - thứ ba, 18 tháng 10, 2011

Media Player

Phóng viên BBC giải thích về những thay đổi đáng kể trong thể chế và đời sống xã hội tại Miến Điện sau sự ra đời của tân quốc hội.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Chừng một năm về trước, Miến Điện có kỳ bầu cử đầu tiên kể từ hai thập niên nay, theo đó giới cầm quyền quân sự được thay thế bằng chính phủ dân sự được quân sự hậu thuẫn.

Kể từ đó, chính phủ đã trả tự do cho nhà lãnh đạo theo đường lối dân chủ Aung San Suu Kyi và mở cuộc đối thoại với bà.

Phóng viên Myo Tha Htet của ban BBC Miến Điện gần đây đã được phép vào Miến Điện để tường thuật về kỳ họp quốc hội, cũng là lần đầu tiên BBC được phép vào nước này kể từ nhiều năm qua.

Anh giải thích về những thay đổi chính tại đất nước này và phản ứng của người dân đối với với các thay đổi đó.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.