Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phỏng vấn cựu Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam, Tiến sỹ Nguyễn Đình Lộc trả lời phỏng vấn BBC về vấn đề sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hiện hành, khả năng soạn thảo Luật về Đảng, Luật Biểu tình và bình luận về thay đổi thể chế.

Mời quý vị nghe nội dung phỏng vấn trong phần audio đi kèm, hoặc đọc bài đã đăng.