Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tê giác một sừng tuyệt chủng ở VN

Nếu không có những biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt tại các Vườn Quốc gia và nghiêm trị các hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã, Việt Nam có nguy cơ sẽ vĩnh viễn mất đi di sản động thực vật hoang dã của quốc gia.

Đó là thông điệp trong phim tài liệu của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) mà BBC tiếng Việt trích lược sau khi quỹ này và Quỹ Bảo tồn Tê giác Quốc tế (IRF) thông báo loài tê giác một sừng (Java) đã chính thức tuyệt chủng ở Việt Nam.

BBC tiếng Việt cảm ơn WWF Việt Nam đã đồng ý chia sẻ tư liệu này.