Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vai trò Ngân hàng Trung ương Âu châu

Chúng ta đã từng nghe về việc người gửi tiết kiệm kéo nhau tới ngân hàng đồng loạt rút tiền như đã xảy ra hồi thập niên 1930 và trong thập niên này tại ngân hàng Northern Rock ở Anh.

Năm nay, các ngân hàng Âu châu đối diện với thực trạng người gửi tiền rút đồng loạt (qua tài khoản trực tuyến), các ngân hàng châu Âu đã và đang đối diện thực trạng cạn vốn mặc dù giống nhưng không nghiêm trọng như cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Khi xảy ra biến cố như vậy, một ngân hàng trung ương như Ngân hàng Trung ương Âu châu đóng vai trò chủ đạo để cầm lái con tàu. Phóng viên Kinh tế BBC Stephanie Flanders giải thích.