Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đối thoại chiến lược Anh Việt lần một

Thứ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Browne và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vừa chủ trì cuộc Đối thoại chiến lược Việt Anh lần thứ nhất tại London hôm nay, 26/10/2011.

Cùng tham gia đối thoại còn có các viên chức cao cấp từ Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công An của Việt Nam cũng như Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Anh.

Trong bản Thông cáo báo chí chung, hai bên nhấn mạnh tới vấn đề an ninh khu vực, "cho rằng việc duy trì hòa binh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế."

Hai bên cũng bàn tới lĩnh vực chống phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh hạt nhân và các thách thức an ninh phi truyền thống cũng như lĩnh vực chống tội phạm quốc tế có tổ chức (như vận chuyển người trái phép và rửa tiền) và chống khủng bố.