Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Pháp Luân Công thiền trước Sứ Quán TQ

Một nhóm học viên Pháp Luân Công thiền tập thể chừng nửa tiếng trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội sáng 31/10.