Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đại sứ Anh ở VN nói về quản trị nhà nước

Đại sứ Anh, tiến sĩ Antony Stokes nói để duy trì phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam cần cải thiện quản trị nhà nước và xây dựng nền truyền thông tự do.

Trả lời BBC Việt ngữ nhân dịp Anh Quốc và Việt Nam tiến hành Đối thoại Chiến lược lần thứ nhất tại London hôm 26/10/2011, TS Stokes đã nói tới vai trò của Anh trong công cuộc giúp Việt Nam.

Đó là các lĩnh vực chống tham nhũng, chống tội phạm quốc tế có tổ chức và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và cải thiện lĩnh vực quản trị nhà nước tại Việt Nam.

Ông tin rằng Việt Nam rất muốn duy trì mức phát triển kinh tế mạnh và ổn định, và để làm điều đó sẽ có những thách thức nhất định về quản trị nhà nước.

"Cải thiện quản trị nhà nước sẽ giúp Việt Nam trở nên có hiệu quả hơn về kinh tế, đồng thời cũng sẽ có hiệu quả hơn trên phương diện phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Trách nhiệm giải trình cũng là một khía cạnh rất quan trọng của quản trị nhà nước," tiến sĩ Antony Stokes nói.

Ông cũng nhắc đến vai trò rất quan trọng của một nền truyền thông tự do.

Ông nói: "Chúng tôi tin rằng một nền truyền thông mạnh và tự do là một cách thức hữu hiệu trong việc này. Nó không chỉ hữu hiệu mà còn rất quan trọng vì chính giá trị của nó trên phương diện tự do ngôn luận và tự do biểu đạt, một điều Anh Quốc luôn mạnh mẽ quảng bá."

Ông nhấn mạnh "một nền truyền thông tự do sẽ trở nên có hiệu quả hơn trên phương diện khiến chính phủ phải có trách nhiệm giải trình. Nó có thể giúp chính phủ được "dẫn dắt" bởi người dân - nói một cách khác".

Trước hết ông nói tới những lĩnh vực có thể mở rộng hợp tác giữa hai quốc gia.

Mời quý vị nghe bài phỏng vấn dạng video với TS Antony Stokes.