Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thiên tai trên thế giới 10 năm qua

BBC giới thiệu những thông tin tóm tắt về tình trạng thảm họa thiên tai mà loài người phải chống chọi trong 10 năm qua.