Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vì sao VN ủng hộ bình chọn 'kỳ quan' của tư nhân?

Lãnh đạo cơ quan điều phối của Việt Nam, ông Trần Nhất Hoàng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, thuộc Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải thích vì sao Nhà nước hậu thuẫn cuộc bầu chọn của tư nhân nước ngoài về "kỳ quan thiên nhiên thế giới mới" liên quan tới Vịnh Hạ Long, vốn không do Unesco chủ trì.