Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vua Jordan đòi tổng thống Syria từ chức

Quốc vương Abdullah của Jordan là nhân vật nổi tiếng đầu tiên từ khối Ả rập công khai nói đã đến lúc Tổng thống Bashir al-Assad của Syria ra đi.

Sau những khó khăn trong quan hệ với khối Liên hiệp Âu châu, Damascus nay đang phải đối mặt thêm với những áp lực mới từ ngay các quốc gia láng giềng.

Tuy nhiên, trước quyết định khai trừ của Liên đoàn Ả rập khai trừ, Syria vẫn tỏ ra ngang ngạnh và tuyên bố đó là quyết định bất hợp pháp.