Việt Nam và biến đổi khí hậu

Cập nhật: 16:24 GMT - thứ hai, 28 tháng 11, 2011

Media Player

Ngoài yếu tố tự nhiên còn có những tác động của con người vượt ra ngoài tầm kiểm soát đang ảnh hưởng tới biến đổi khí hậu tại VN.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Đại diện từ gần 200 quốc gia đã tụ hội về Durban, Nam Phi, dự Hội nghị Liên Hiệp Quốc (LHQ) , kéo dài 12 ngày bắt đầu từ thứ Hai, 28/11, về biến đối khí hậu.

Theo Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, thuộc khoa Quản lý Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên của trường Đại học Cần Thơ, trong cuộc phỏng vấn với BBC Việt Ngữ, Việt Nam là trong số những nước chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, do nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu nhiều ảnh hưởng của bão tố.

Nhưng trong thời gian qua đã và đang có những hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu cũng như có những nỗ lực đầu tư kinh phí từ phía chính phủ và các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam để đương đầu với những thách thức này.

Tuy nhiên ngoài khó khăn vì tính chất khó lường của biến đổi khí hậu, tức những yếu tố tự nhiên, thì "còn có những tác động của con người mà nhiều khi vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình như sự hình thành của con đập ở trên sông Mekong," ông Lê Anh Tuấn nói thêm.

"Những sự vận hành đó rất khó có thể tiên đoán được những rủi ro sẽ là như thế nào. Đó là những thử thách mà người dân đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu nhận thức được và sẽ phải giải quyết", ông Tuấn nói.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.