Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phiên tòa xử lãnh đạo Khmer Đỏ

Tại phiên tòa của Liên Hợp Quốc ở thủ đô Phnom Penh xét xử tội diệt chủng, Nuon Chea, người phó của Pol Pot nói Khmer Đỏ không xấu và Việt Nam phải chịu trách nhiệm về cái chết của người Campuchia.

Đây là lần đầu tiên ông Nuon Chea phải đối mặt với câu hỏi về vai trò của mình trong chế độ cầm quyền kéo dài bốn năm, khiến hai triệu người Campuchia bị giết hại.

Phiên tòa xử ông cùng các lãnh tụ Khmer Đỏ khác là Khieu Samphan và Ieng Sary.