Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chủ trại gấu ở VN tự nguyện trao nộp 14 con

Mười bốn cá thể gấu ngựa được tự nguyện giao nộp từ một người chủ trang trại gấu nuôi lấy mật ở tỉnh Bình Dương ở Việt Nam.

Các con gấu này được tổ chức Tổ chức bảo vệ động vật châu Á cứu hộ thành công về trung tâm cứu hộ gấu tại Tam Đảo.

Theo Tổ chức bảo vệ động vật châu Á, (Animals Asia), ông Nguyễ́n Ngọc Tiến, người chủ trại gấu nuôi này đã quyết định từ bỏ công việc buôn bán kiếm lời vốn bị coi là bất hợp pháp.

BBC Việt Ngữ cảm ơn Animals Asia chia sẻ phim này.