Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phỏng vấn Bộ trưởng Đinh La Thăng

Trả lời BBC, ông Đinh La Thăng cũng nói sang Anh, ông hy vọng học hỏi được về quản lý giao thông và "về lâu dài thì Việt Nam cần quy hoạch đầu tư lại, đồng bộ, hiện đại để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước".

Ông cũng đùa rằng "về chuyện tắc đường ở London thì không phải học làm gì cả vì ở Việt Nam chúng ta có quá đủ rồi".

Ông nhận định tổ chức lại giao thông ở Việt Nam là điều cần thời gian.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện tại Bộ Giao Thông Anh, nơi ông Thăng và Thứ trưởng Giao thông Anh Quốc, ông Mike Penning ký thỏa thuận hợp tác.

Tuần này Vietnam Airlines có chuyến bay thẳng đầu tiên của tới London Gatwick.