Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Biểu tình tại Quảng Đông

Một viên chức tại tỉnh Quảng Đông ở miền đông nam Trung Quốc vừa hứa sẽ ngưng và điều tra việc chính quyền địa phương đã thu đất của dân khiến người dân ở làng Ô Khảm đi biểu tình.

Phóng viên BBC có mặt tại cuộc tuần hành ở Ô Khảm cho biết người dân hô khẩu hiệu "Đả đảo các quan chức tham nhũng" và "Trả lại đất của chúng tôi" nhưng cũng hô "Đảng cộng sản muôn năm".