Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tâm sự nhà thơ Bùi Chí Vinh

Nhà thơ Bùi Chí Vinh, sinh năm 1954 và đang sống ở TP. HCM, cho BBC biết tâm sự của ông về chuyện xuất bản ở Việt Nam.