Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Phản biện xã hội là vai trò của trí thức'

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi bình luận về quan điểm của Giáo sư Ngô Bảo Châu trên truyền thông trong nước về trí thức và vai trò phản biện xã hội.

Giáo sư Chi cho rằng Giáo sư Bảo Châu đã tự "mâu thuẫn" tuy nhìn chung đã nói không sai về vai trò của trí thức.

Tuy nhiên, ông cho rằng trí thức chân chính có vai trò và trách nhiệm phản biện xã hội.

"Đã là trí thức thì phải là người có tầm, có trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội. Cho nên tôi nghĩ phản biện xã hội là chức năng của trí thức, chứ không phải là chức năng của ai hết," ông nói với BBC hôm 23/01/2012.