Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bà Bùi Hằng phản đối 'phân biệt đối xử'

Anh Bùi Trung Nhân, con trai bà Bùi Thị Minh Hằng, người bị đưa vào cơ sở giáo dục Thanh Hà theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Hà Nội, kể lại về một số lần bà tuyệt thực phản đối việc bị 'phân biệt đối xử'.