Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đảng phải làm gì để đổi mới?

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói với BBC rằng trong năm 2012, Đảng Cộng sản Việt Nam phải mạnh dạn đổi mới tư duy, vượt qua những rào cản do thói quen 'lạm quyền', 'tư duy nhiệm kỳ' và 'tư duy lợi ích nhóm.'

Trao đổi với BBC hôm 30/01/2012, nguyên Giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) nói:

"Chính việc cải cách giúp thực thi, bảo vệ quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam một cách chân chính. Như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên, nếu không khắc phục sự suy thoái ở trong đảng thì đấy là một đe dọa tới sự tồn vong của chế độ."

Đánh giá quan điểm của người lãnh đạo Đảng cộng sản là "cầu thị" và "thẳng thắn," Tiến sỹ Doanh cho biết thêm vì sao Đảng cần cải cách:

"Cải cách như vậy là bảo vệ lợi ích của dân tộc, bảo vệ lợi ích của đất nước, phát huy những động lực chân chính của nền dân chủ, phát huy được sức mạnh, sự năng động, sáng tạo của người dân và bảo vệ được công lý, pháp luật."

Liên kết sự kiện vụ nổ súng chống chính quyền gần đây của người dân ở Tiên Lãng, Hải Phòng, với sự lãnh đạo của chính quyền, Tiến sỹ Doanh cho rằng chìa khóa cho sự đổi mới của Đảng phải đến từ phát huy dân chủ của nhân dân. Ông nói:

"Nếu không phát huy được quyền dân chủ của người dân, thử hỏi như ở Tiên Lãng thì thực hiện quyền lãnh đạo như thế nào?"

Mở đầu cuộc trao đổi với Quốc Phương của BBC, chuyên gia kinh tế và phản biện xã hội trước hết nói về những việc mà Việt Nam cần phải làm ngay trong năm mới, nhấn mạnh việc tái cấu trúc bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị.