Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

"LHQ tính gửi quan sát viên tới Syria"

Tổng thư ký Ban Ki-moon nói Hội đồng Bảo an sẽ tham vấn đề nghị từ Liên đoàn Ả rập theo đó muốn quan sát viên LHQ vào Syria.

Ông Ban nói hôm 7/2, ông đã đã nói chuyện với Tổng thư ký Liên đoàn Ả rập Nabil Elaraby nhằm tìm cách chấm dứt cảnh giết chóc và bắt đầu việc đàm phán chính trị.

Ông Ban cảnh báo rằng sự bất đồng tại Hội đồng Bảo an trong vấn đề Syria đang đem lại thảm họa cho người dân nước này, và nói việc khẩn cấp vào lúc này là cần tìm ra tiếng nói chung.