Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Luyện tập trên mặt hồ băng giá

Từ vựng - Vocabulary

Bài khóa - Transcript

The temperature was twenty degrees below freezing, but that didn’t stop these sports enthusiasts.

Racing teams in Poland took advantage of the wintry weather to sail their iceboats on a frozen reservoir.

The one-man vessel is light and agile, and can reach speeds of over 100km per hour.

Many competitors train in sailing boats in summer months and switch to iceboat racing during the winter

Bản dịch - Translation

Nhiệt độ xuống -20 độ C không làm nhụt chí những người đam mê thể thao.

Các đội đua tại Ba Lan tận dụng lợi thế thời tiết mùa đông để lướt các con thuyền trượt băng trên mặt hồ chứa đóng băng.

Con tàu dành cho một người rất nhẹ và lướt nhanh, có thể đạt vận tốc trên 100km/giờ.

Nhiều đối thủ cạnh tranh luyện tập bằng thuyền buồm trong những tháng hè và chuyển sang tập bằng thuyền trượt băng trong mùa đông.