Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hy Lạp giận dữ vì kế hoạch cắt chi tiêu

Lửa cháy ngập Athens trong lúc các chính trị gia tranh luận trong nghị trường.

Trước đó, ở bên ngoài tòa nhà quốc hội, cảnh sát chống bạo động và người biểu tình đã có đụng độ.

Tình trạng bạo động xảy ra như sự thể hiện giận dữ của nhiều người trước những biện pháp thắt chặt chi tiêu của chính phủ Hy Lạp.

Bên trong tòa nhà quốc hội, bầu không khí cũng rất nóng hôm đầu tuần 13/2.

Nhiều dân biểu tỏ ý giận dữ trước việc phải có thêm các biện pháp cắt giảm. Các dân biểu thậm chí đã bị cảnh báo rằng họ sẽ bị khai trừ khỏi đảng của mình nếu dám bỏ phiếu chống. Sau nhiều giờ tranh luận, cuối cùng các biện pháp này cũng được thông qua.

Để đạt được khoản cứu trợ trị giá 130 tỷ euro từ khối sử dụng đồng tiền chung euro, Hy Lạp được yêu cầu phải thông qua một gói cắt giảm chi tiêu nữa, gồm việc cắt giảm các khoản chi công tương đương 3,3 tỷ euro trong các mảng việc làm lĩnh vực công, chế độ hưu bổng và mức lương tối thiểu.

Hy Lạp cần phải có được gói cứu trợ trước ngày 20/3 để có thể trang trải các khoản nợ đến hạn trị giá 14,5 tỷ euro, nếu không muốn phá sản.

Nhưng Hy Lạp đã rơi vào tình trạng suy thoái mà chưa hề có dấu hiệu phục hồi.

Cũng chẳng hề có dấu hiệu nào cho thấy nhiều người dân nước này muốn ủng hộ cho các biện pháp cắt giảm chi tiêu nhằm giúp nền kinh tế có thể tồn tại cũng như việc duy trì vị trí của Hy Lạp trong khối eurozone.