Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chân dung ông Tập Cận Bình

Ông Tập Cận Bình được trông đợi sẽ sớm trở thành người nắm giữ quyền lực cao nhất tại Trung Quốc.

Ông là con trai của Tập Trọng Huân, một nhà lão thành cách mạng Trung Quốc.

Trong thời Cách mạng Văn hóa, cha ông đã từng bị cho là phản bội Mao Chủ tịch, bị thanh trừng và phải đi cải tạo.

Những thăng trầm đó khiến ông Tập Cận Bình từng có những năm tháng phải tới sống tại huyện Duyên Xuyên thuộc tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc. Ở tuổi thiếu niên, ông đã phải tham gia lao động.

Thời gian sống tại làng quê này có ảnh hưởng tới hình ảnh của ông Tập.

Đảng cộng sản Trung Quốc muốn xây dựng một lãnh tụ không chỉ là thái tử đỏ được hưởng nhiều đặc quyền, mà còn là một người thuộc về những người nghèo nhất, vất vả nhất.

Bản thân ông Tập cũng nói những năm gian khó tại đây khiến ông quyết tâm đương đầu với mọi thách thức.

Điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn là tiếp tục duy trì sự phát triển kinh tế, và tìm hướng đi mới cho kinh tế cả nước có lẽ sẽ là thách thức lớn nhất đối với ông Tập.

Chuyến đi của ông Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ sẽ là một phép thử, chứng tỏ việc ông liệu có đủ sức đại diện cho cả nước trên đấu trường quốc tế hay không.

Nhiệm vụ của ông là sẽ phải thuyết phục người dân Trung Quốc hãy tiếp tục đặt niềm tin vào sự cầm quyền của Đảng cộng sản nước này.