Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người mẫu khỏa thân tại Ấn Độ

Tại Ấn Độ, nơi có truyền thống vẽ với người mẫu thật, những người sẵn lòng đứng khỏa thân làm mẫu tại các trường mỹ thuật đang ngày càng trở nên hiếm hoi.

Các nhóm chính trị bảo thủ thì nói rằng làm mẫu khỏa thân là một dấu hiệu cho thấy sự đi xuống trong xã hội và đạo đức.

Bởi vậy, những người làm công việc này, thường là phụ nữ và vốn đã được trả công rất bèo bọt, lại càng bị thêm những áp lực trong việc phải giấu kín nghề nghiệp của mình.

Phóng viên Rupa Jha tường thuật.