Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Miến Điện tiêu hủy cánh đồng thuốc phiện

Liên Hiệp Quốc nói rằng hoạt động canh tác thuốc phiện đã tăng lên đáng kể ở Miến Điện kể từ năm 2006, và đổ lỗi cho nghèo đói và xung đột gia tăng là các yếu tố.

Nay, trong nỗ lực để khắc phục vấn đề này, Chính phủ Miến Điện đã quyết định tiêu hủy các cánh đồng thuốc phiện tại tiểu bang Shan như một phần của chương trình cải cách kinh tế và chính trị.

Nhưng kết quả là, hàng ngàn gia đình phụ thuộc vào mùa màng thuốc phiện thấy cuộc sống trở nên rất khó khăn, theo tường thuật của Mehvish Hussein