Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bình luận về 19 điều cấm Đảng viên

Từ Hà Nội, luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân bình luận về quy định những điều đảng viên không được làm.

Ông cho rằng có yếu tố "đấu tranh nội bộ" trong quy định mới này.

Ví dụ, ông lưu ý điều 11, cấm "tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi".

"Theo tôi, có sự đánh nhau giữa bên Đảng và Chính phủ."

"Bên Đảng muốn những người có tiền phải giải trình kỹ hơn," ông nhận xét.

Ông cũng nói đa số điều cấm trong quy định thực ra đã ghi nhận trong luật pháp Việt Nam.

"Đảng đưa ra những cái này để nói mình là đội tiên phong của dân tộc."

"Nhưng khi vi phạm, họ không căn cứ vào luật mà luôn làm cho nhẹ đi, đặc biệt là đảng viên có chức có quyền," ông nói.