Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

VN: chủ quyền là chiến lược lâu dài

Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội Việt Nam nói với BBC rằng đàm phán về chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc là một vấn đề 'chiến lược lâu dài'.

Tiến sỹ Thảo khẳng định với BBC hôm 28/2/2012 rằng trong các cuộc làm việc cấp cao Việt - Trung, Hà Nội luôn coi đàm phán chủ quyền với Bắc Kinh như "một nội dung quan trọng" trong chương trình nghị sự.

Ông nói : "Việc đó bao giờ cũng rất thẳng thắn với hai bên để trao đổi với nhau, để đi đến giải quyết thỏa đáng. Tuy nhiên đây là một vấn đề lâu dài, chứ không phải là một sớm một chiều giải quyết ngay được."