Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Kiến nghị với Đảng 'rơi vào im lặng''

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói về thực tế của việc kiến nghị với Đảng Cộng sản nhân hội nghị chỉnh đốn Đảng.

Nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 dến năm 1987 cho BBC biết kể từ Đại hội IX (2001), các thư kiến nghị của ông với Đảng đều không được trả lời.

Nhận định về thông tin chỉnh đốn Đảng, ông Vĩnh nói chỉ "phê bình, tự phê bình" như ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì không hiệu quả.

"Muốn thật sự chỉnh đốn Đảng, thực tế phải chỉnh đốn từ trên xuống dưới, chứ không phải ở chi bộ cơ sở."

"Năm nào cũng phê bình, không ăn thua gì cả. Người ta sợ nói khuyết điểm của anh, anh lại nói của tôi, thôi thì tôi nói qua loa," ông nhận xét.