Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

BBC chia tay trụ sở Bush House

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm chương trình phát thanh quốc tế và ngày rời Bush House, BBC ghi lại cảm nhận của một số nhân viên về tòa nhà trụ sở đã thành biểu tượng.

Sau 72 năm đóng tại tòa nhà Bush House, các ban quốc tế của BBC World Service đang dần dọn sang trụ sở mới ở trung tâm London trong tháng 3.

Phim do Owain Rich và Thomas Hannen thực hiện.