Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tương lai 'khó định' của đảng CS Nga

Ông Nguyễn Minh Cần, sinh năm 1928, là một nhà hoạt động chính trị, nhà báo, hiện sống tại Moscow, Nga.

Trước đây, ông từng tham gia đảng Cộng sản Đông Dương, rồi đảng Lao động Việt Nam. Sau đó ông bị liên quan trong vụ án Xét lại chống Đảng, và năm 1964 sang tỵ nạn chính trị tại Liên Xô.

Ông sống tại LB Nga từ đó tới nay.

Ông Cần nói chuyện với BBC về tình hình đảng Cộng sản Liên bang Nga ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống.