Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Lý do sâu xa dẫn đến bê bối Vinashin?

Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nói bê bối Vinashin xuất phát từ đường lối phát triển kinh tế của Đảng Cộng sản.

Từ Hà Nội, ông trả lời đài BBC ngày 27/3 nhân việc các cựu lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam, tức Vinashin, ra tòa ở Hải Phòng.