Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bầu cử Quốc hội bổ sung ở Miến Điện

Bà San Suu Kyi, lãnh tụ đảng Liên đoàn Dân tộc vì Dân chủ, người từng được giải thưởng Nobel về hòa bình, vừa thắng cử trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung tại Miến Điện.

Đây là lần đầu tiên bà Suu Kyi và đảng bà ra tranh cử vào các vị trí trong chính quyền kể từ 20 năm qua.

Đảng Liên đoàn Dân tộc vì Dân chủ tham gia tranh cử vào 45 ghế trống trong cuộc bầu cử bổ sung này.

Các nhà báo nước ngoài và các quan sát viên quốc tế được chính quyền Miến Điện cho phép tiếp cận rộng rãi nhất chưa từng có đối với cuộc bầu cử và cho tới nay, cuộc bầu cử được nhận xét là đang diễn ra trôi chảy tại Miến Điện.