Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Có thể làm gì ngoài kiểm duyệt, cấm phim?

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên bình luận về chuyện kiểm duyệt điện ảnh nhân việc Hội đồng duyệt phim quốc gia của Việt Nam không chấp nhận cho phim 'The Hunger Games' của Mỹ được công chiếu ở Việt Nam.