Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Còn ai "chịu trách nhiệm" về Vinashin?

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói với BBC công luận Việt Nam vẫn muốn truy tới cùng trách nhiệm của chính phủ Việt Nam trong vụ sai phạm ở tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin.

Trong cuộc trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 06/4/2012, chuyên gia kinh tế này nói: "Con số thiệt hại của Vinashin là quá lớn, cho nên số án tù mà ông Phạm Thanh Bình đã nhận như vậy cũng là một án tù rất cao. Về mặt đó, công luận có thể có sự hài lòng nhất định.

"Tuy vậy, người ta vẫn hỏi rằng chỉ có Vinashin gây ra tác hại như thế hay sao, còn có ai có trách nhiệm để dẫn đến tình trạng Vinashin như thế này hay không? Chả nhẽ một mình Vinashin dám tự tung, tự tác để gây ra các sai phạm như thế hay sao? Và các cơ quan giám sát, chỉ đạo thì không ái có trách nhiệm gì cả, hay sao?"

Bình luận về trách nhiệm, nếu có, của một số thành viên chủ chốt trong chính phủ trong giai đoạn xảy ra các sai phạm của Vinashin, ông Doanh nói:

"Hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói là Thủ tướng không có sai phạm gì trong trường hợp của Vinashin và Thủ tướng đã nhận trách nhiệm và trách nhiệm đó có lẽ là trách nhiệm tinh thần hoặc trách nhiệm hành chính.

"Còn không thấy có kiểm điểm gì, thông báo gì về trách nhiệm cụ thể gì của Thủ tướng cả, mặc dù tập đoàn Vinashin này trực tiếp đặt dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng."

"Còn về phần ông Nguyễn Sinh Hùng đã được cử làm trưởng ban tái cấu trúc của Vinashin, sau đó ông chuyển sang bên Quốc hội, thì tôi không thấy sau đó có sự xem xét trách nhiệm đến đâu hay chưa. Cho đến nay vẫn chưa thấy ông Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chính thức gì về việc này cả."

Trước hết, ở phần đầu cuộc trao đổi, TS Lê Đăng Doanh đưa ra nhận xét chi tiết về khả năng một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị "mua lại" một số khoản nợ của Vinashin.