Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Sức sống CNXH ở VN và Cuba?

Trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 9/4 đã có bài giảng về mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam Trường đảng cao cấp Nico Lopez.

Ông đã đưa ra những dẫn chứng chứng minh 'sự ưu việt' và 'sức sống' của chủ nghĩa xã hội, trong đó có việc Việt Nam giải quyết các vấn đề xã hội tốt hơn các quốc gia tư bản có cùng trình độ phát triển.

Tuy nhiên, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Khắc Toàn đã nêu lên những vấn đề nghiêm trọng của xã hội Việt Nam để phản bác lập luận này.

Ông Toàn cũng nhận định chuyến thăm Cuba của ông Trọng là dịp để hai đảng cộng sản 'lên dây cót tinh thần cho nhau' trong bối cảnh các biến động ở Bắc Phi.