Kiểm duyệt mạng là "khó thực thi" ở VN

Tiến sỹ Nguyễn Quang A nói với BBC rằng nhiều quy định trong dự thảo Nghị định mới về quản lý sử dụng, khai thác internet ở Việt Nam là bất khả thi và khó chấp nhận.