Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

100 ngày tới Olympics: Anh diễu binh

Lính Hoàng gia Anh đã có buổi diễu binh và xếp hình số 100 nhân tròn 100 ngày trước Olympics London.

Đội kỵ binh cùng các đội lính hoàng gia khác đã tham gia sự kiện ở trung tâm London.