Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Lãnh đạo đối lập Miến Điện vào Quốc hội

Bà Aung San Suu Kyi đang có những bước đi lịch sử tuy hơi mạo hiểm vào tòa nhà Quốc hội Miến Điện.

Lãnh đạo đối lập và 42 nghị sỹ thuộc đảng của bà vẫn chiếm thiểu số trong Quốc hội đa phần là giới quân sự.

Những hàng ghế đầy màu xanh quân phục cho thấy quyền lực thực sự ở đây nằm trong tay ai.

Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu Kyi thoạt tiên quyết định tẩy chay kỳ họp Quốc hội vì bất đồng xung quanh lời tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp, từ ngữ mà họ cho là có hơi hướng quân phiệt và thiếu dân chủ. Thế nhưng cuối cùng họ đã nhượng bộ.

Bà Suu Kyi nói: "Tôi hoàn toàn có thiện chí với phe quân sự và không thấy có vấn đề gì mà còn rất vui lòng được ngồi cùng bàn với họ".

"Chúng tôi muốn Quốc hội Miến Điện tuân thủ các giá trị dân chủ chung, chứ không phải là chúng tôi muốn lật đổ ai cả."

Vẫn đang có quan ngại rằng đảng của bà Aung San Suu Kyi sẽ không có mấy ảnh hưởng , ít nhất là đến khi có tổng tuyển cử mới vào năm 2015.

Bản thân bà Suu Kyi cũng tỏ ra dè dặt và chỉ bình luận là thời gian sẽ trả lời về tương lai của Miến Điện.