Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh'

Nhà hoạt động chống tham nhũng và dân chủ, ký giả Trương Minh Đức trao đổi với BBC Việt ngữ về việc ông vừa được chính quyền trao trả tự do hôm 05/5/2012 sau 5 năm bị tù giam.

Ông cũng thuật lại kinh nghiệm trong tù của mình và cho biết dự kiến cá nhân trong tương lai.