Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trần Quang Thành 'có thể ở lại Mỹ lâu hơn'

Một ngày sau khi ông Trần Quang Thành đến Mỹ, Đại học Luật New York nơi ông sẽ theo học, cho hay có thể ông sẽ còn ở lại Mỹ sau khi kết thúc một năm học.

Vị luật sư về nhân quyền khiếm thị đã có chỗ ở mới tại quận Manhattan, thành phố New York. Dự kiến ông sẽ sớm bắt đầu khóa học tại Học viện Luật Mỹ – Châu Á thuộc Đại học Luật New York.

Đồng giám đốc của Viện này, Jerome Cohen, nói cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều không có dàn xếp khi nào ông Trần phải quay về.