Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Quốc hội cần 'thông tin' nhiều hơn cho cử tri

Blogger, nhà văn Phạm Viết Đào góp ý nhân khai mạc kỳ họp Quốc hội của Việt Nam lần thứ ba, khóa 13, rằng cơ quan lập pháp này cần cung cấp thông tin tốt hơn để cử tri theo dõi, tham gia cho ý kiến, tư vấn, thảo luận về các vấn đề lập pháp và chính sách của đất nước.