Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

VN thuộc "nhóm kinh tế mới nổi"

Trước đây BRIC (viết tắt tiếng Anh) của bốn nước Brasil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc được xem là nhóm các nước mạnh và có tiềm lực.

Nay người ta bắt đầu nói tới nhóm CIVETS, viết tắt chữ đầu tiên trong tiếng Anh của Colombia, Indonesia, Việt Nam, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi.

Điểm chung của ba nuớc 3 châu Á, 2 châu Phi và 1 quốc gia Nam Mỹ là đều có dân số rất trẻ, đất đai và lao động rẻ góp phần tạo đà cho các nước này.

Và sự kết hợp của tăng trưởng và tiềm lực lao động trẻ đã và đang thu hút nhiều đầu tư trực tiếp của nước ngoài tới các nước này.

Tuy nhiên giới quan sát cũng nói tới rủi ro khi đầu tư vào nhóm các nước "CIVETS".